Danh sách cán bộ phòng TCKT

Đăng lúc: 16:00:18 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TCKT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Đỗ Văn Quang

Trưởng phòng

0915.772.798

2

Hà Thị Lan Anh

Phó phòng

0977.619.706

3

Đặng Vũ Lực

Kế toán viên

0969.099.992

4

Phạm Thị Hà

Kế toán viên

0834.884.166

5

Trương Thị Thanh Huyền

Kế toán viên

0981.512.633

6

Nguyễn Thị Tú

Thủ quỹ

0973.463.665