Danh sách cán bộ phòng TCHC

Đăng lúc: 16:12:08 24/07/2019 (GMT+7)

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TCHC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Lương Minh Hiệu

Trưởng phòng

0915.133.276

2

Đinh Sỹ Tài

Phó phòng

0888.208.678

3

Đặng Tiến Dũng

Lái xe

0906.596.477

4

Nguyễn Văn Cảnh

Lái xe

0902.190.828