Danh sách cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp

Đăng lúc: 00:00:00 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KHTH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Sỹ Khoa

Trưởng phòng

0915.279.491

2

Lê Thị Thanh Nga

Điều dưỡng viên

0912.143.968

3

Trương Thị Tuyết

Cán bộ thống kê

0968.731.909