Danh sách cán bộ phòng điều dưỡng

Đăng lúc: 16:05:13 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Thị Tâm

Trưởng phòng

0974.871.211

2

Nguyễn Thị Thu Thanh

Phó phòng

0975.430.468

3

Vương Thị Huệ

Điều dưỡng viên

0914.333.563

4

Lường Thị Dự

Điều dưỡng viên

0989.364.321