Danh sách cán bộ khoa Phụ sản

Đăng lúc: 21:19:07 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA PHỤ SẢN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Hoàng Thị Huệ

Trưởng khoa

0984.467.309

2

Hoàng Thị Vân Kiều

Bác sĩ

0985.862.203

3

Quách Hoàng Liên

Bác sĩ

 

4

Lê Thị Thu

Điều dưỡng trưởng

0327.653.116

5

Bùi Thị Liên

Điều dưỡng viên

0987.780.120

6

Nguyễn Thị Thúy

Điều dưỡng viên

0963.114.212

7

Quách Thị Phượng

Điều dưỡng viên

0349.098.164

8

Nguyễn Thị Nhàn

Điều dưỡng viên

0966.113.869

9

Ngô Thị Luy

Điều dưỡng viên

0987.338.045

10

Lê Thị Ngọc Mai

Điều dưỡng viên

0396.956.971