Danh sách cán bộ khoa Nội

Đăng lúc: 21:31:53 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA NỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng khoa

0915.215.100

2

Nguyễn Vân Dung

Bác sĩ

0399.961.883

3

Nguyễn Thanh Bình

Điều dưỡng trưởng

0915.937.181

4

Lê Thị Nguyệt

Điều dưỡng viên

0985.240.859

5

Hà Thị Tuyết

Điều dưỡng viên

0969.802.456

6

Lê Thị Anh

Điều dưỡng viên

0912.508.816