Danh sách cán bộ khoa Ngoại - GMHS

Đăng lúc: 21:06:50 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA NGOẠI - GMHS

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Quách Đức Cường

Trưởng khoa

0989.739.046

2

Hà Huy Cường

Phó khoa

0915.327.386

3

Lê Minh Khôi

Bác sĩ

0912.849.979

4

Quách Văn Thiện

Bác sĩ

0969.029.456

5

Nguyễn Thị Quỳnh

Điều dưỡng trưởng

0977.619.452

6

Đặng Xuân Tiến

Điều dưỡng gây mê

0888.208.678

7

Hoàng Ngọc Cường

Điều dưỡng gây mê

0965.223.565

8

Lê Huy Cường

Điều dưỡng gây mê

0386.400.790

9

Mai Văn Viết

Điều dưỡng viên

0978.773.202

10

Nguyễn Thị Bình

Điều dưỡng viên

0982.452.438

11

Hà Thị Sen

Điều dưỡng viên

0981.381.896

12

Nguyễn Thị Thong

Hộ lý

0365.436.919

13

Dương Thị Vân

Hộ lý

0392.551.606