Danh sách cán bộ khoa Khám bệnh

Đăng lúc: 17:08:11 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA KHÁM BỆNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Hữu Trường

Trưởng khoa

0976.946.544

2

Nguyễn Văn Tuấn

Bác sĩ

0915.834.806

3

Lê Thế Anh

Bác sĩ

0983.381.183

4

Doãn Thị Dung

Bác sĩ

0982.381.183

5

Hoàng Thị Huyền Trang

Bác sĩ

0395.349.605

6

Hoàng Sỹ Linh

Bác sĩ

0968.651.191

7

Hoàng Thị Mai

Điều dưỡng trưởng

0943.390.941

8

Lê Thị Quyên

Điều dưỡng viên

0975.626.887

9

Nguyễn Thị Vân Anh

Điều dưỡng viên

0852.533.088

10

Đinh Sỹ Thọ

Điều dưỡng viên

0914.104.192

11

Hoàng Thị Sen

Điều dưỡng viên

0352.418.929

12

Trần Thị Châu

Điều dưỡng viên

0987.715.630