Danh sách cán bộ khoa HSCC - Nhi

Đăng lúc: 21:41:03 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA HSCC - NHI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Ngọc Dưỡng

Trưởng khoa

0915.015.604

2

Đinh Thị Hương

Bác sĩ

0986.471.886

3

Lê Đình Cần

Bác sĩ

0912.736.212

4

Lê Thị Xuân Quỳnh

Bác sĩ

 

5

Nguyễn Văn Hạnh

Điều dưỡng trưởng

0989.847.976

6

Nguyễn Thị Huê

Điều dưỡng viên

0395.549.544

7

Trần Thị Thanh Việt

Điều dưỡng viên

0356.281.392

8

Đinh Thị Hoài

Điều dưỡng viên

0394.589.035

9

Lê Thị Nương

Điều dưỡng viên

0379.768.568

10

Nguyễn Thị Hạnh

Điều dưỡng viên

0985.092.589