Danh sách cán bộ khoa Dược

Đăng lúc: 16:23:51 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA DƯỢC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Hữu Hiệp

Trưởng khoa

0974.272.923

2

Lữ Thị Sáu

Dược sĩ

0976.947.987

3

Lê Thị Điệp

Dược sĩ - Thủ kho

0978.281.117

4

Hoàng Thị Thu Hòa

Dược sĩ - Thủ kho

0936.301.859

5

ĐoànThị Huyền

Thống kê Dược

0987.300.803

6

Lê Thị Phương Hảo

Dược sĩ - Thủ kho

0987.424.422

7

Chu Thị Giang

Dược sĩ

0969.927.313