Danh sách cán bộ khoa Đông y

Đăng lúc: 21:25:20 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA ĐÔNG Y

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Văn Bình

Trưởng khoa

0383.916.299

2

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Điều dưỡng trưởng

0978.937.822

3

Nguyễn Thị Sâm

Điều dưỡng viên

0979.084.624

4

Hoàng Thị Lan

Điều dưỡng viên

0386.153.319

5

Quách Thị Thiên

Điều dưỡng viên

0974.959.427

6

Đoàn Văn Nhương

Điều dưỡng viên

0978.149.111