Danh sách cán bộ khoa CLS

Đăng lúc: 16:49:23 24/07/2019 (GMT+7)

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA CẬN LÂM SÀNG

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Quách Lương Thân

Trưởng khoa

0936.882.219

2

Nguyễn T Mai Hương

Phó khoa

0974.298.778

3

Nguyễn Thị Hạnh

Bác sĩ

0857.151.123

4

Nguyễn Ngọc Đông

KTV trưởng

0962.890.368

5

Lương Thị Quyên

KTV xét nghiệm

0385.436.675

6

Lê Thị Dong

KTV xét nghiệm

0915.951.113

7

Quách Thị Hiên

KTV xét nghiệm

0914.340.387

8

Nguyễn Thị Hiệu

KTV xét nghiệm

0972.996.559

9

Lê Phương Oanh

KTV xét nghiệm

0962.462.212

10

Hoàng Đình Phong

KTV X quang

0978.674.275

11

Nguyễn Hoài Thanh

KTV X quang

0965.538.252

12

Trần Thị Tính

Nhân viên

0949.015.439

13

Lường Khánh Hòa

Nhân viên

0947.889.795

14

Lê Thị Thu Trang

Hộ lý

0353.064.789

15

Quách Thị Thức

Hộ lý

0987.639.612