GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

Đăng lúc: 16:48:07 27/06/2019 (GMT+7)

GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh, là một bệnh viện miền núi, nằm ở phía tây nam của tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá;

Hiện nay bệnh viện được xếp hạng II theo quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

1) Quy mô giường bệnh

Quy mô bệnh viện 160 giường bệnh, trong đó có 90 giường bệnh kế hoạch và 70 giường bệnh tự chủ theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giường bệnh thực kê là 202 giường.

2) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Tổ chức bộ máy hiện nay của bệnh viện gồm:

a) Ban giám đốc: 2 người (01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc)

b) Các Phòng chức năng: 04, gồm:

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp;

2. Phòng tổ chức hành chính;

3. Phòng tài chính kế toán;

4. Phòng điều dưỡng.

c) Các khoa chuyên môn y, dược, gồm:

1. Khoa khám bệnh

2. Khoa Nội

3. Khoa Đông Y

4. Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi

5. Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - Liên chuyên khoa

6. Khoa Phụ sản

7. Khoa truyền nhiễm

8. Khoa Cận lâm sàng

9. Khoa dược

3) Số lượng cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng:

a) Tổng số người làm việc: 106 người, trong đó:

- Công chức: 02 người.

- Viên chức: 73 người

- Hợp đồng theo Nghị định 68 là: 7 người;

- Lao động hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ: 24 người.

          b) Trình độ chuyên môn của cán bộ:

 - Bác sĩ chuyên khoa II: 2 người

- Bác sĩ chuyên khoa I: 11 người

- Bác sĩ: 17 người

- Đại học điều dưỡng: 8 người

- Cao đẳng điều dưỡng: 29 người

- Trung cấp điều dưỡng: 9 người

- Y sĩ: 4 người

- Dược sĩ chuyên khoa I: 1 người

- Dược sĩ trung cấp: 7 người

- Cử nhân kỹ thuật viên Y: 2 người

- Cao đẳng kỹ thuật viên Y: 1 người

- Trung cấp kỹ thuật viên Y: 1 người

- Trình độ dại học khác: 8 người

- Trình độ khác: 6 người