LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

Đăng lúc: 21:51:12 21/04/2021 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

     

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

NỘI DUNG ĐÔI NAM CẦU LÔNG

Ngày

Trận

Đội

Gặp

Đội

Ghi Chú

20/4/2021

1

Khoa Khám bệnh

Gặp

Khoa Ngoại - LCK

 

2

Khoa Cận lâm sàng

Gặp

Phòng KHTH

 

3

Phòng TCHC

Gặp

Khoa Khám bệnh

 

4

Khoa Ngoại - LCK

Gặp

Phòng KHTH

 

5

Khoa Cận lâm sàng

Gặp

Khoa Khám bệnh

 

22/4/2021

6

Khoa Ngoại - LCK

Gặp

Phòng TCHC

 

7

Phòng KHTH

Gặp

Khoa Khám bệnh

 

8

Khoa Ngoại - LCK

Gặp

Khoa Cận lâm sàng

 

9

Phòng KHTH

Gặp

Phòng TCHC

 

10

Khoa Cận lâm sàng

Gặp

Phòng TCHC

 

NỘI DUNG ĐÔI NAM - NỮ CẦU LÔNG

Ngày

Trận

Đội

Gặp

Đội

Ghi chú

23/4/2021

Trận 1

Khoa Ngoại - LCK

Gặp

Khoa Dược

Bảng A

Trận 2

Phòng KHTH

Gặp

Phòng TCHC

Bảng A

Trận 3

Khoa Dược

Gặp

Phòng KHTH

Bảng A

Trận 4

Khoa Khám bệnh

Gặp

Khoa Cận lâm sàng

Bảng B

26/4/2021

Trận 1

Phòng KHTH

Gặp

Khoa Ngoại - LCK

Bảng A

Trận 2

Khoa Dược

Gặp

Phòng TCHC

Bảng A

Trận 3

Khoa Cận lâm sàng

Gặp

Khoa Đông Y

Bảng B

Trận 4

Phòng TCHC

Gặp

Khoa Ngoại - LCK

Bảng A

Trận 5

Khoa Đông Y

Gặp

Khoa Khám bệnh

Bảng B

VÒNG BÁN KẾT NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ CẦU LÔNG

27/4/2021

Trận 1

Nhất bảng A

Gặp

Nhì bảng B

 

Trận 2

Nhất bảng B

Gặp

Nhì bảng A

 

VÒNG CHUNG KẾT NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ CẦU LÔNG

27/4/2021

Trận 1

Nhì trận 1

 

Nhì trận 2

 

Trận 2

Nhất trận 1

 

Nhất trận 2

 

NỘI DUNG ĐÔI NỮ CẦU LÔNG

27/4/2021

Trận 1

Khoa Phụ Sản

Gặp

Khoa Đông Y

Bảng A

Trận 2

Khoa Truyền Nhiễm

Gặp

Phòng TC kế toán

Bảng B

Trận 3

Khoa Dược

Gặp

Khoa HSCC - Nhi

Bảng A

Trận 4

Khoa Đông Y

Gặp

Khoa Dược

Bảng A

Trận 5

Phòng TC kế toán

Gặp

Khoa Khám bệnh

Bảng B

27/4/2021

Trận 1

Khoa Dược

Gặp

Khoa Phụ Sản

Bảng A

Trận 2

Khoa Khám bệnh

Gặp

Khoa Truyền Nhiễm

Bảng B

Trận 3

Khoa Đông Y

Gặp

Khoa HSCC - Nhi

Bảng A

Trận 4

Khoa HSCC - Nhi

Gặp

Khoa Phụ Sản

Bảng A

VÒNG BÁN KẾT NỘI DUNG ĐÔI NỮ CẦU LÔNG

28/4/2021

Trận 1

Nhất bảng A

Gặp

Nhì Bảng B

 

Trận 2

Nhất bảng B

Gặp

Nhì Bảng A

 

VÒNG CHUNG KẾT NỘI DUNG ĐÔI NỮ CẦU LÔNG

28/4/2021

Trận 1

Nhì Bảng A

 

Nhì Bảng B

 

Trận 2

Nhất Bảng A

 

Nhất Bảng B

 

     

TM.BAN TỔ CHỨC