LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

Đăng lúc: 21:51:12 21/04/2021 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
             

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN

   

HỘI THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY 30.4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG           NĂM 2021

 
 

Ngày

Nội dung

Ghi chú

 

Đôi nam bóng bàn

 

19/4/2021

Trận 1

Kế hoạch - ĐD

Gặp

HSCC - Nhi

 

 

Trận 2

Kế hoạch - ĐD

Gặp

Ngoại - LCK

 

 

Trận 3

HSCC - Nhi

Gặp

Ngoại - LCK

 

 

Đơn nam bóng bàn

 

 

20/4/2021

Trận 1

Khoa ngoại - LCK

Gặp

Khoa Đông Y

 

 

Trận 2

Phòng KHTH

Gặp

Phòng Tổ chức HC

 

 

Trận 3

Phòng KHTH

Gặp

Khoa Đông Y

 

 

Trận 4

Phòng Tổ chức HC

Gặp

Khoa ngoại - LCK

 

 

Trận 5

Phòng TC kế toán

Gặp

Phòng KHTH

 

 

Trận 6

Khoa Đông Y

Gặp

Phòng Tổ chức HC

 

 

Trận 7

Phòng KHTH

Gặp

Khoa ngoại - LCK

 

 

Trận 8

Khoa Đông Y

Gặp

Phòng TC kế toán

 

 

Trận 9

Phòng TC kế toán

Gặp

Phòng Tổ chức HC

 

 

Trận 10

Phòng TC kế toán

Gặp

Khoa ngoại - LCK

 

 

Đôi nam nữ bóng bàn

 

 

22/4/2021

Trận 1

Khoa Đông Y

Gặp

Phòng TC kế toán

Bảng A

 

Trận 2

Khoa Ngoại - LCK

Gặp

Khoa Truyền Nhiễm

Bảng B

 

Trận 3

Phòng TC kế toán

Gặp

Phòng KHTH-ĐD

Bảng A

 

Trận 4

Khoa HSCC - Nhi

Gặp

Khoa Ngoại - LCK

Bảng B

 

Trận 5

Kế hoạch - Điều dưỡng

Gặp

Khoa Đông Y

Bảng A

 

23/4/2021

Trận 6

Khoa Ngoại - LCK

Gặp

Khoa Nội

Bảng B

 

Trận 7

Khoa Truyền Nhiễm

Gặp

Khoa HSCC - Nhi

Bảng B

 

Trận 8

Khoa Truyền Nhiễm

Gặp

Khoa Nội

Bảng B

 

Trận 9

Khoa Nội

Gặp

Khoa HSCC - Nhi

Bảng B

 

Đơn nữ bóng bàn

 

 

26/4/2021

Trận 1

Khoa Sản

Gặp

Khoa Đông Y

 

 

Trận 2

Khoa Truyền  nhiễm:

Gặp

Kế hoạch - Điều dưỡng

 

 

Trận 3

Khoa Đông Y

Gặp

Khoa Truyền  nhiễm:

 

 

Trận 4

Kế hoạch - Điều dưỡng

Gặp

Khoa Sản

 

 

Trận 5

Khoa Đông Y

Gặp

Kế hoạch - Điều dưỡng

 

 

Trận 6

Khoa Truyền  nhiễm:

Gặp

Khoa Sản

 

 
     

TM.BAN TỔ CHỨC