TRỰC PHÂN LUỒNG TUẦN THỨ 43 NĂM 2021

Đăng lúc: 09:04:53 22/10/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

 

 

         

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG TRỰC PHÂN LUỒNG BỆNH NHÂN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

TUẦN THỨ 43 NĂM 2021

 

         

Thứ

Ngày, tháng, năm

Họ và tên

Ghi chú

 

7

30/10/2021

Lường Thị Dự

 

 

CN

31/10/2021

Trần Thị Lương

 

 

   

 

 

 

PHÒNG KHTH

 

GIÁM ĐỐC

 

         

 

         

 

         

 

Hoàng Sỹ Khoa

 

Đoàn Mạnh Huân