LIXH TRỰC TUẦN THỨ 24 NĂM 2022

Đăng lúc: 19:49:05 10/06/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 24 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực các khoa

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

Hình ảnh, thăm dò CN

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

2

13/6/2022

Khoa

Linh

Quỳnh

Thuận

Liên

Hồng

Tâm

 

Quyên

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

3

14/6/2022

Cường A

T.Anh

Dưỡng

H.Cường

Oanh

Quỳnh

Hạnh A

 

Hoài

 

Đông

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

4

15/6/2022

Huân

Liên

Hoàng

Thọ

Nhàn

Hạnh B

Huy

 

Thịnh

Hương

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

16/6/2022

Phụng

Cần

Sang

Hải

Thúy

Hiệp

Ngọc

 

Bình

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

17/6/2022

Khoa

Linh

Hiệu

Viết

Thủy

H.Thanh

Tâm

 

Quyên

Hiệu

Đông

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

18/6/2022

Cường A

T.Anh

Trường

Sen A
L.Cường

Phượng

Dung
Diệu

Nhung

Hiền

Hoa

Bình

Hiên

Huyền

Huỳnh

Trang

CT vệ sĩ

CN

19/6/2022

Huân

Thiện

Hương

Tiến
Mai

Luy

Thủy
Hường

Huệ

Sâm

Ngọc

Lực

Hiệu

Hiệp

Điệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 09 tháng 06 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                                 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 24 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

13/6/2022

Cường A

Liên

Cần-H.Cường

Phượng
Viết

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

 

3

14/6/2022

Huân

Thiện

Hoàng-Tiến

Thu
Viết

Lực-Tùng

Hương

 

 

Trang

Cảnh

 

4

15/6/2022

Thiện

Linh

Cần-L.Cường

Thuận

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

 

5

16/6/2022

Cường A

Thiện

Hoàng-H.Cường

Luy

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Trang

Cảnh

 

6

17/6/2022

Thiện

Thế Anh

Cần-L.Cường

Liên

Tùng

Hương

 

 

Vân

Dũng

 

7

18/6/2022

Huân

Liên

Hoàng-Tiến

Hải

Tùng

Thân

Hoa

Khánh

 

Cảnh

 

CN

19/6/2022

Cường A

Linh

Cần-H.Cường

Thanh

Tùng

Hương

Hương

Hương

 

Dũng

 

           

Ngày 09 tháng 06 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa