LỊCH TRỰC TUẦN TỨ 26 NĂM 2024

Đăng lúc: 08:02:39 03/07/2024 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   

 

         

 

   

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 26 NĂM 2024

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Cọc I

Cọc II

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

24/6/2024

Hưng

Thủy

Thiện

L. Cường

Liên

Tiến
Hồng

Huy

Tâm

 

Hoa

Thanh

Linh

Sen

 

 

CT vệ sĩ

3

25/6/2024

Hiệu

Dung

Hoàng

Nhương

Oanh

C.Quỳnh
T.Anh

Hiếu

Diệu

 

Hường

Tùng

Hương

 

 

CT vệ sĩ

4

26/6/2024

Phụng

Cần

Khôi

Quỳnh

Thủy

Thủy
Thịnh

Hạnh

Hiền

 

Bình

Phong

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

27/6/2024

Hưng

Thủy

Linh A

L.Cường

Phượng

Hạnh B
Thu

Hoài

L.Hồng

 

Hoa

Tùng

Đông

 

 

CT vệ sĩ

6

28/6/2024

Cường A

Dung

Hoàng

Viết

Oanh

Thanh
Lan

Huệ

V.Hồng

 

Hường

Thanh

Hoa

 

 

CT vệ sĩ

7

29/6/2024

Hiệu

Bình B

Thiện

H.Cường

Thủy

Thọ

Tiến
Nương
Thiên

Huy

Diệu

Hiền
Quỳnh

Lương

Mai
Phong

Thảo

H.Tuyết

Hòa

Vân

CT vệ sĩ

CN

30/6/2024

Phụng

Hương

Thế Anh

Nhương
Thuận

Luy

Hiệp
Tr.Hạnh
Liên

Hiếu

Huyền

Khánh
Anh

Bình

Lực
Thanh

Hiệu

Hiệp

Huyền

Hường

CT vệ sĩ

           

 

 

   

Ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                   

 

             
             

 

 

 

 

 

           

Quách Văn Thiện

   

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

 

 

                   

 

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 26 NĂM 2024

 

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

 

 

PTV chính

PTV phụ

 

 

2

24/6/2024

Cường A

Thế Anh

Hoàng - Nhương

Quỳnh

Hạnh

Hạnh

Oanh

Hường

Dũng

 

 

3

25/6/2024

Thiện

Linh A

Cần - H.Cường

Thanh

 

Hương

 

Trang

Cảnh

 

 

4

26/6/2024

Cường A

Dung

Hoàng - L.Cường

Thu - Viết

Thân

Thân

 

Vân

Dũng

 

 

5

27/6/2024

Thiện

Thế Anh

Cần - Nhương

Thuận

Hạnh

Hạnh

 

Hường

Cảnh

 

 

6

28/6/2024

Thiện

Linh A

Cần - H.Cường

Luy

Hương

Hương

 

Trang

Cảnh

 

 

7

29/6/2024

Cường A

Dung

Hoàng - Nhương

Phượng - Viết

 

Hạnh

Oanh

 

Cảnh

 

 

CN

30/6/2024

Thiện

Linh A

Hoàng - L.Cường

Quỳnh

 

Hương

Hoa

 

Cảnh

 

 

               

Ngày 21 tháng 06 năm 2024

 

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

Quách Văn Thiện