LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 48 NĂM 2021

Đăng lúc: 15:49:38 25/11/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 48 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

29/11/2021

Phụng

Thiện

Quỳnh

H.Cường

Oanh

Ng.Thanh

Huy

 

Hoa

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

3

30/11/2021

Cường A

Tuấn

Hoàng

L.Cường

Thu

Việt

Tâm

 

Tr.Hạnh

 

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

4

1/12/2021

Huân

Kiều

Dưỡng

Viết

Nhàn

H.Thanh

Hạnh. A

 

Bình

 

Hiên

 

 

CT vệ sĩ

5

2/12/2021

Khoa

Liên

Bình B

L.Cường

Thúy

Hạnh B

Diệu

 

Hoa

Bình B

Hoa

Quang

 

 

CT vệ sĩ

6

3/12/2021

Phụng

Khôi

Hương

Thuận

Phượng

Nương

Nhung

 

Quyên

 

Hiệu

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

4/12/2021

Cường A

Thế Anh

Trường

Nhương  Sen A

Thủy

Dung   Thủy

Huệ

Hiền

Tr.Hạnh

Hương

Hương

Tuyết

Điệp

Trang

CT vệ sĩ

CN

5/12/2021

Huân

Linh

Hiệu

H.Cường  Hải

Luy

Hiệp   Hồng

Tâm

Lan

Bình

Hiệu

Hiên

Hiệp

Giang

Trang

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 25 tháng 11 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 48 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

29/11/2021

Cường A

Linh

Cần-Nhương

Hải

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Trang

Dũng

 

3

30/11/2021

Huân

Kiều

Khôi-H.Cường

Luy

Phong

Hiệu

Đông

 

Vân

Cảnh

 

4

1/12/2021

Cường A

Thiện

Cần-L.Cường

Thuận

Thân-Tùng

Thân

Hương

 

Trang

Dũng

 

5

2/12/2021

Huân

Tuấn

Khôi-Nhương

Thanh

Phong

Hương

Hoa

 

Vân

Cảnh

 

6

3/12/2021

Cường A

Linh

Cần-H.cường

Luy

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Trang

Dũng

 

7

4/12/2021

Huân

Liên

Khôi-L.cường

Thu - Viết

Phong

Hương

Hương

Khánh

Trang

Cảnh

 

CN

5/12/2021

Cường A

Thế Anh

Cần-Nhương

Phượng  Viết

Tùng

Thân

Hoa

Sâm

Trang

Dũng

 

           

Ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

       

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa