LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 47 NĂM 2023

Đăng lúc: 15:20:41 17/11/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

   

 

 
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 47 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

20/11/2023

Phụng

Thiện

Hương

Tiến

Oanh

Tâm

Hiếu

Hồng

 

Bình

 

Hiệu

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

3

21/11/2023

Huân

Liên

Mai

L.Cường

Thúy

Ng.Thanh

Hồng

Hiền

 

Nương

 

Hoa

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

22/11/2023

Cường A

Hoàng

Hiệu

Nhương

Nhàn

Tr.Hạnh

Hạnh

Quyên

 

Hoa

 

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

23/11/2023

Khoa

Thế Anh

Cần

H.Cường

Liên

Quỳnh

Thu

Tâm

 

Bình

Hiệu

Hiệu

 

 

CT vệ sĩ

6

24/11/2023

Phụng

Thiện

Hương

Thuận

Luy

Hiệp

Hoài

Hiền

 

Nương

 

Đông

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

25/11/2023

Cường A

Linh A

Bình B

Sen A
Viết

Oanh

H.Thanh
Hạnh B

Huệ

Ngọc

Hương
Quỳnh

Lương

Thân

Thảo

H.Tuyết

Huyền

Vân

CT vệ sĩ

CN

26/11/2023

Huân

Dung

Thuỷ

L.CườngQuỳnh

Thủy

Tr.Hạnh
Quỳnh

Huy

Diệu

Khánh
 Anh

Hường

Mai

Linh

Hiệp

Giang

Hường

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 17 tháng 11 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           
             

 

 

 

           

 

 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 47 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

20/11/2023

Cường A

Linh A

Cần-L.Cường

Thanh

Bình-Tùng

Thân

Đông

Vân

Dũng

3

21/11/2023

Thiện

Dung

Hoàng-H.Cường

Liên- Viết

Lực-Phong

Thân

 

Hường

Cảnh

4

22/11/2023

Huân

Thế Anh

Cần-Tiến

Thuận

Thân-Tùng

Thân

Đông

Trang

Dũng

5

23/11/2023

Cường A

Liên

Hoàng-L.Cường

Thanh

Phong

Thân

Hoa

Vân

Cảnh

6

24/11/2023

Huân

Dung

Cần-Tiến

Quỳnh

Lực-Tùng

Thân

 

Trang

Dũng

7

25/11/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Luy

Phong

 

Hoa

 

Cảnh

CN

26/11/2023

Cường A

Linh A

Hoàng-Nhương

Thu - Viết

Tùng

Thân

Đông

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày 17 tháng 11 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa