LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 47 NĂM 2021

Đăng lúc: 09:54:01 25/11/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 47 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

22/11/2021

Cường A

Kiều

Quỳnh

Viết

Phượng

Thắm

Huy

 

Tr Hạnh

 

Hoa

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

23/11/2021

Huân

Liên

Trường

H.Cường

Thủy

Hồng

Diệu

 

Bình

 

Oanh

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

4

24/11/2021

Khoa

Thiện

Hương

Thọ

Oanh

Ng.Thanh

Tâm

 

Quyên

 

Hiệu

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

5

25/11/2021

Phụng

Tuấn

Hiệu

Hải

Luy

Việt

Hạnh A

 

Bình

Hiệu

Oanh

Quang

 

 

CT vệ sĩ

6

26/11/2021

Cường A

Thế Anh

Hoàng

Thuận

Thúy

Hạnh B

V.Huệ

 

Tr Hạnh

 

Hiệu

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

27/11/2021

Huân

Khôi

Dưỡng

L.Cường   Mai

Thu

Nương  Thủy

Hạnh A

Khánh

Quyên

Thân

Hoa

Thành

Vân

CT vệ sĩ

CN

28/11/2021

Khoa

Cần

Bình B

Viết  Nhương

Nhàn

Hiệp   H.Thanh

Nhung

Lan

Hoa

Bình B

Đông

Hiệp

Hiệp

Vân

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 47 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

22/11/2021

Huân

Thiện

Khôi-Nhương

Hải

Hiệu-Tùng

Hạnh

Hoa

 

Vân

Dũng

 

3

23/11/2021

Cường A

Thế Anh

Cần-L.Cương

Luy

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

4

24/11/2021

Huân

Linh

Khôi-H.Cường

Thuận

Bình B-Tùng

Hạnh

Hoa

 

Vân

Dũng

 

5

25/11/2021

Cường A

Kiều

Cần-Nhương

Thu - Viết

Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

6

26/11/2021

Huân

Tuấn

Khôi-L.Cường

Thanh

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

 

7

27/11/2021

Cường A

Liên

Cần-H.Cường

Phượng   Viết

Phong

Hạnh

Hoa

Quỳnh

 

Cảnh

 

CN

28/11/2021

Huân

Thiện

Khôi-L.Cường

Luy

Tùng

Thân

Đông

Hiền

 

Dũng

 

           

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

       

 

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa