LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 46 NĂM 2023

Đăng lúc: 13:25:47 17/11/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

   

 

 
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 46 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

13/11/2023

Huân

Hoàng

Mai

Viết

Thủy

Tâm

Huy

Diệu

 

Lương

 

Thảo

 

 

CT vệ sĩ

3

14/11/2023

Cường A

Thế Anh

Cần

Thuận

Nhàn

Hạnh B

Hồng

Ngọc

 

Hường

 

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

15/11/2023

Khoa

Linh A

Thuỷ

L.Cường

Oanh

Hiệp

Huệ

Hồng

 

Nương

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

16/11/2023

Phụng

Linh B

Cần

Tiến

Thúy

Quỳnh

Hiếu

Huyền

 

Lương

 

Hoa

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

17/11/2023

Huân

Thiện

Bình

Quỳnh

Liên

Hạnh B

Hoài

Diệu

 

Hường

Bình

Linh

Hà Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

18/11/2023

Cường A

Liên

Hương

SenA
H.Cường

Luy

Ng.Thanh
Tr.Hạnh

Hạnh A

Quyên

Hương
Dự

Nương

Thân

Oanh

Sen B

Hảo

Thức

CT vệ sĩ

CN

19/11/2023

Khoa

Thế Anh

Hiệu

Nhương
Thọ

Nhàn

Hiệp
H.Thanh

Thu

Hiền

Khánh
Quỳnh

Hoa

Mai

Đông

Hiệp

Hoà

Trang

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 10 tháng 11 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

           
             

 

 

 

           

 

 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 46 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

13/11/2023

Cường A

Linh A

Cần-Tiến

Thuận

Lưc-Phong

Hương

Hoa

Hường

Dũng

3

14/11/2023

Huân

Liên

Hoàng-H.Cường

Luy

Tùng

 

 

Vân

Cảnh

4

15/11/2023

Cường A

Thế Anh

Cần-Nhương

Thu - Viết

Hương-Phong

Hương

Đông

Trang

Dũng

5

16/11/2023

Thiện

Dung

Hoàng-H.Cường

Thuận

Lực-Tùng

Hương

 

Hường

Cảnh

6

17/11/2023

Cường A

Thế Anh

Cần-Nhương

Thanh

Tùng

Thân

Đông

Vân

Dũng

7

18/11/2023

Huân

Dung

Hoàng-Tiến

Quỳnh

Tùng

Thân

Hoa

 

Cảnh

CN

19/11/2023

Thiện

Liên

Hoàng-L.Cường

Liên - Viết

Phong

Thân

 

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày 10 tháng 11 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa