LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 46 NĂM 2021

Đăng lúc: 13:59:24 15/11/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 46 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

15/11/2021

Huân

Linh

Quỳnh

Viết

Nhàn

Ng.Thanh

Huy

 

Quyên

 

Hiên

 

 

CT vệ sĩ

3

16/11/2021

Khoa

Kiều

Bình B

L.Cường

Thu

Việt

Tâm

 

Hoa

Bình B

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

4

17/11/2021

Phụng

Liên

Hoàng

Thọ

Luy

H.Thanh

Nhung

 

Bình

 

Hoa

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

5

18/11/2021

Cường A

Linh

Trường

L.Cường

Phượng

Nương

Hạnh A

 

Tr.Hạnh

 

Oanh

Quang

 

 

CT vệ sĩ

6

19/11/2021

Huân

Cần

Dưỡng

H.Cường

Thủy

Dung

Diệu

 

Quyên

 

Hiên

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

20/11/2021

Khoa

Thiện

Hiệu

Sen A     Hải

Oanh

Hạnh B   Hiệp

Tâm

Hiền

Hoa

Hiệu

Đông

Huyền

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

21/11/2021

Phụng

Thế Anh

Hương

Nhương   Thuận

Thúy

Thủy   Hồng

Huệ

Sâm

Bình

Thân

Hiệu

Hiệp

Hòa

Vân

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 46 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

15/11/2021

Cường A

Liên

Cần-L.Cường

Luy

Hạnh-Tùng

Hạnh

Hoa

 

Vân

Dũng

 

3

16/11/2021

Huân

Thiện

Cần-H.Cường

Hải

Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

4

17/11/2021

Cường A

Kiều

Cần-Nhương

Thuận

Hạnh-Tùng

Hạnh

Hoa

 

Vân

Dũng

 

5

18/11/2021

Huân

Liên

Cần-H.Cường

Thu - Viết

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

6

19/11/2021

Cường A

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thanh

Hạnh-Tùng

Hạnh

Hoa

 

Vân

Dũng

 

7

20/11/2021

Huân

Kiều

Cần-H.Cường

Phượng   Viết

Phong

Hạnh

Đông

Việt

 

Cảnh

 

CN

21/11/2021

Cường A

Linh

Cần-L.Cường

Luy

Tùng

Thân

Hoa

Khánh

 

Dũng

 

           

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

       

 

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa