LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 46 NĂM 2019

Đăng lúc: 10:19:33 07/11/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                     

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                     
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 46 NĂM 2019

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

2

11/11/2019

Huân

Thế Anh

Thủy

H.Cường

Liên

Nương

Quỳnh

 

H.Thanh

Hương

Hương

 

 

CT vệ sĩ

3

12/11/2019

Cường A

Thiện

Bình B

L.Cường

Nhàn

Tâm

V.Huệ

 

Hồng

Bình B

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

4

13/11/2019

Phụng

Khôi

Dưỡng

Quỳnh

Thanh

Việt

Bình

 

Tr.Hạnh

Hương

Hương

Lực

 

 

CT vệ sĩ

5

14/11/2019

Khoa

Dung

Hiệu

Sen A

Thu

Hạnh A

Quỳnh

 

Hồng

Hiệu

Hiên

Quang

 

 

CT vệ sĩ

6

15/11/2019

Cường A

Thiện

Trường

H.Cường

Luy

Hoài

V.Huệ

 

Tr.Hạnh

Thân

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

7

16/11/2019

Phụng

Cần

Bình B

Tiến - Thọ

Nhàn

Huê    Nương

Tâm

Lan

Ng.Thanh

Bình B

Quyên

Điệp

Thức

CT vệ sĩ

CN

17/11/2019

Khoa

Tuấn

Hương

Viết  Nhương

Thu

Việt      Hạnh B

Bình

Sâm

Quyên

Thân

Hiệu

Lực

Hòa

Thong

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 07 tháng 11 năm 2019

PHÒNG KHTH

         

GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

 

(Đã ký)

         

 

         

 

 

       
                                 

Hoàng Sỹ Khoa

         

Đoàn Mạnh Huân

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

         
                 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 46 NĂM 2019

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, Điện tim, X. quang

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

11/11/2019

Cường A

Thiện

Khôi-Nhương

Quỳnh

Hương-Phong

Hương

Vân

Dũng

3

12/11/2019

Huân

Thế Anh

Khôi-Tiến

Luy

Bình B-Thanh

Đông

Thức

Cảnh

4

13/11/2019

Cường A

Linh

Cần-H.Cường

Liên

Hương-Phong

Hương

Vân

Dũng

5

14/11/2019

Phụng

Thiện

Khôi-Tiến

Quỳnh

Hiệu-Thanh

Đông

Thức

Cảnh

6

15/11/2019

Phụng

Tuấn

Khôi-Nhương

Thanh

Thân

Đông

Vân

Dũng

7

16/11/2019

Cường A

Linh

Khôi-L.Cường

Luy

Bình B-Phong

Hương

 

Cảnh

CN

17/11/2019

Phụng

Thiện

Khôi-H.cường

Thanh

 

Đông

 

Dũng

           

Ngày 07 tháng 11 năm 2019

PHÒNG KHTH

     

 

 GIÁM ĐỐC

         

 

(đã ký)

           

 

     
                   

Hoàng Sỹ Khoa

       

Đoàn Mạnh Huân