LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 44 NĂM 2021

Đăng lúc: 10:22:11 01/11/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 44 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

1/11/2021

Phụng

Linh

Hương

H.Cường

Oanh

Nương

Tr. Hạnh

 

Bình

 

Hiên

 

 

CT vệ sĩ

3

2/11/2021

Cường A

Kiều

Hoàng

Nhương

Thu

Việt

Hạnh. A

 

Hoài

 

Hiệu

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

4

3/11/2021

Huân

Liên

Sang

L.Cường

Nhàn

Hồng

Nhung

 

Quyên

Hương

Hương

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

5

4/11/2021

Khoa

Thế Anh

Dưỡng

Hải

Thúy

Ng.Thanh

Huy

 

Bình

 

Hoa

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

6

5/11/2021

Phụng

Thiện

Bình B

Tiến

Thủy

Hạnh B

Diệu

 

Hoa

 

Oanh

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

6/11/2021

Cường A

Khôi

Trường

Sen A Thuận

Luy

Dung   Thủy

Huệ

Hiền

Hoài

Hạnh

Hiên

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

CN

7/11/2021

Huân

Cần

Quỳnh

Viết - Mai

Phượng

Hiệp   Huyền

Tâm

Sâm

Thịnh

Thân

Hiệu

Hiệp

Thành

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 44 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

1/11/2021

Cường A

Thiện

Cần-L.Cường

Thuận

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

 

3

2/11/2021

Huân

Thiện

Khôi-Tiến

Luy

Hạnh-Phong

Hạnh

Hoa

 

Vân

Cảnh

 

4

3/11/2021

Cường A

Kiều

Cần-H.Cường

Phượng - Viết

Tùng

Hương

Hương

 

Vân

Dũng

 

5

4/11/2021

Huân

Linh

Khôi-Nhương

Luy

Hạnh-Phong

Hạnh

Hoa

 

Vân

Cảnh

 

6

5/11/2021

Cường A

Liên

Cần-H.Cường

Thanh

Bình B-Tùng

Hương

Hậu

 

Vân

Dũng

 

7

6/11/2021

Huân

Linh

Cần-L.Cường

Thu - Viết

Phong

Hạnh

Hương

Việt

 

Cảnh

 

CN

7/11/2021

Cường A

Thế Anh

Khôi-Nhương

Hải

Tùng

Thân

Hoa

Lan

 

Dũng

 

           

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

       

 

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa