LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 43 NĂM 2021

Đăng lúc: 10:18:47 22/10/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 43 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

25/10/2021

Cường A

Liên

Dưỡng

H.Cường

Oanh

Thắm

Huy

 

Ngọc

 

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

26/10/2021

Huân

Kiều

Hương

Viết

Phượng

Việt

Hạnh A

 

Hoa

 

Đông

 

 

CT vệ sĩ

4

27/10/2021

Khoa

Linh

Sang

Nhương

Nhàn

H.Thanh

Huệ

 

Bình

 

Hiệu

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

5

28/10/2021

Phụng

Thế Anh

Hoàng

Tiến

Luy

Nương

Tâm

 

Thịnh

 

Hiên

Quang

 

 

CT vệ sĩ

6

29/10/2021

Cường A

Cần

Quỳnh

Thuận

Thủy

Ng.Thanh

Tr.Hạnh

 

Hoài

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

7

30/10/2021

Huân

Thiện

Thủy

L.Cường   Châu

Thu

Hiệp     Hạnh B

Nhung

Hiền

Quyên

Thân

Đông

Huyền

Tính

Vân

CT vệ sĩ

CN

31/10/2021

Khoa

Dung

Hiệu

Sen A   Hải

Thúy

Hồng   Quỳnh

Hạnh A

Sâm

Hoa

Hiệu

Hoa

Tuyết

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 21 tháng 10 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 43 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

25/10/2021

Huân

Thiện

Cần-Nhương

Thanh

Bình B-Tùng

Hương

Hương

 

Trang

Dũng

 

3

26/10/2021

Cường A

Thế Anh

Cần-Tiến

Luy

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

4

27/10/2021

Huân

Dung

Hoàng-H.cường

Hải

Hiệu-Tùng

Hương

Hoa

 

Trang

Dũng

 

5

28/10/2021

Cường A

Thiện

Cần-L.cường

Thu - Viết

Thân-Phong

Thân

Hương

 

Vân

Cảnh

 

6

29/10/2021

Huân

Linh

Cần-H.Cường

Thuận

Bình B-Tùng

Hương

Hoa

 

Trang

Dũng

 

7

30/10/2021

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Phượng Viết

Phong

Hương

Đông

Việt

 

Cảnh

 

CN

31/10/2021

Huân

Kiều

Cần-Tiến

Luy

Tùng

Thân

Hoa

Khánh

 

Dũng

 

           

Ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

       

 

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa