LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 42 NĂM 2021

Đăng lúc: 08:31:06 15/10/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 42 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

18/10/2021

Huân

Dung

Thủy

Tiến

Thúy

Thắm

Nhung

 

Quyên

Hiệu

Đông

 

 

CT vệ sĩ

3

19/10/2021

Khoa

Thiện

Trường

Nhương

Thu

Hạnh B

Tâm

 

Hoài

Thân

Oanh

Lực

 

 

CT vệ sĩ

4

20/10/2021

Phụng

Kiều

Dưỡng

H.Cường

Oanh

H.Thanh

Huệ

 

Thịnh

Hương

Hương

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

5

21/10/2021

Cường A

Linh

Hương

L.Cường

Phượng

Hồng

Hạnh. A

 

Ngọc

Thân

Hoa

Lực

 

 

CT vệ sĩ

6

22/10/2021

Huân

Thiện

Quỳnh

Hải

Luy

Việt

Tâm

 

Quyên

Hiệu

Đông

L. Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

23/10/2021

Khoa

Cần

Bình B

Thuận  Nhương

Thủy

Nương   Dung

Tr. Hạnh

Sâm

Hoa

Bình B

Hiệu

Thành

Trang

CT vệ sĩ

CN

24/10/2021

Phụng

Thế Anh

Sang

Viết    Mai

Nhàn

Thủy   Huyền

Huệ

Khánh

Hoài

Thân

Hiên

Huyền

Điệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 42 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

18/10/2021

Cường A

Thiện

Cần-H.Cường

Thanh

Hiệu-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

 

3

19/10/2021

Huân

Liên

Cần-L.Cường

Phượng

Thân-Phong

Thân

Hậu

 

Trang

Cảnh

 

4

20/10/2021

Cường A

Thế Anh

Cần-Tiến

Luy

Tùng

Hương

Hương

 

Vân

Dũng

 

5

21/10/2021

Huân

Dung

Cần-Nhương

Hải

Thân-Phong

Thân

Hoa

 

Trang

Cảnh

 

6

22/10/2021

Cường A

Liên

Cần-Tiến

Thuận

Hiệu-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

 

7

23/10/2021

Huân

Linh

Hoàng-H.Cường

Thu

Phong

Thân

Hậu

Lan

 

Cảnh

 

CN

24/10/2021

Cường A

Kiều

Cần-L.Cường

Luy

Tùng

Thân

Hoa

Quỳnh

 

Dũng

 

           

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

         

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa