LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 41 NĂM 2021

Đăng lúc: 10:45:39 11/10/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 41 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

11/10/2021

Khoa

Cần

Sang

H.Cường

Thủy

Huyền

Tr. Hạnh

 

Hoài

 

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

12/10/2021

Phụng

Dung

Thủy

Tiến

Phượng

Dung

Tâm

 

Ngọc

 

Hiên

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

4

13/10/2021

Cường A

Thế Anh

Dưỡng

L.Cường

Nhàn

Ng.Thanh

Hạnh. A

 

Thịnh

 

Hiệu

 

 

CT vệ sĩ

5

14/10/2021

Huân

Thiện

Trường

Nhương

Thúy

H.Thanh

Nhung

 

Quyên

Hương

Hương

Quang

 

 

CT vệ sĩ

6

15/10/2021

Khoa

Tuấn

Bình B

Viết

Thu

Việt

V. Huệ

 

Hoa

Bình B

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

7

16/10/2021

Phụng

Kiều

Quỳnh

H.Cường  Sen A

Oanh

Hạnh B  Thủy

Hạnh. A

Hiền

Ngọc

Hương

Hương

Tuyết

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

17/10/2021

Cường A

Linh

Hiệu

Thuận  Hải

Luy

Hồng  Hiệp

Tâm

Khánh

Thịnh

Hiệu

Hoa

Lực

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 07 tháng 10 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 41 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

11/10/2021

Huân

Liên

Hoàng-Nhương

Hải

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Trang

Dũng

 

3

12/10/2021

Cường A

Kiều

Cần-L.Cường

Luy

Bình B-Phong

Hương

Hậu

 

Vân

Cảnh

 

4

13/10/2021

Huân

Thiện

Cần-H.Cường

Thuận

Thân-Tùng

Thân

Hương

 

Trang

Dũng

 

5

14/10/2021

Cường A

Linh

Cần-Tiến

Luy

Phong

Hương

Hậu

 

Vân

Cảnh

 

6

15/10/2021

Huân

Thiện

Cần-L.Cường

Thanh

Tùng

Thân

Đông

 

Trang

Dũng

 

7

16/10/2021

Cường A

Liên

Cần-Tiến

Phượng

Phong

Hương

Hương

Sâm

 

Cảnh

 

CN

17/10/2021

Huân

Tuấn

Cần-Nhương

Thu

Tùng

Thân

Hoa

Lan

 

Dũng

 

           

Ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

         

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa