LICH TRỰC TUẦN THỨ 40 NĂM 2021

Đăng lúc: 15:00:16 30/09/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 40 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

4/10/2021

Phụng

Khôi

Hương

Nhương

Oanh

Hạnh B

Huệ

 

Ngọc

 

Hoa

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

5/10/2021

Cường A

Linh

Sang

H.Cường

Nhàn

Việt

Tâm

 

Quyên

 

Oanh

Lực

 

 

CT vệ sĩ

4

6/10/2021

Huân

Kiều

Trường

Thọ

Thủy

Thắm

Hạnh. A

 

Hoa

 

Hiên

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

5

7/10/2021

Khoa

Thế Anh

Quỳnh

Viết

Thu

Huyền

Tr. Hạnh

 

Hoài

Hương

Hương

Lực

 

 

CT vệ sĩ

6

8/10/2021

Phụng

Cần

Thủy

Tiến

Luy

Hồng

Tâm

 

Thịnh

 

Hoa

L.Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

9/10/2021

Cường A

Tuấn

Bình B

L.Cường  Sen A

Phượng

Dung   Thủy

Huệ

Sâm

Quyên

Bình B

Đông

Điệp

Trang

CT vệ sĩ

CN

10/10/2021

Huân

Thiện

Dưỡng

Nhương Mai

Thúy

H.Thanh  Hiệp

Nhung

Lan

Hoa

Thân

Hiệu

Huyền

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 40 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

4/10/2021

Cường A

Thiện

Cần-Tiến

Phượng

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

 

3

5/10/2021

Huân

Tuấn

Khôi-Nhương

Thu

Hiệu-Phong

Hương

Hậu

 

Trang

Cảnh

 

4

6/10/2021

Cường A

Liên

Cần-Tiến

Luy

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

 

5

7/10/2021

Huân

Linh

Cần-H.Cường

Thanh

Phong

Hương

Hương

 

Trang

Cảnh

 

6

8/10/2021

Cường A

Kiều

Hoàng-Nhương

Hải

Hiệu-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

 

7

9/10/2021

Huân

Liên

Cần-H.Cường

Thuận

Phong

Hương

Đông

Việt

 

Cảnh

 

CN

10/10/2021

Cường A

Thế Anh

Cần-L.Cường

Luy

Tùng

Thân

Hậu

Hiền

 

Dũng

 

           

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

         

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa