LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 39 NĂM 2022

Đăng lúc: 13:51:14 26/09/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 39 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

26/9/2022

Khoa

Linh

Quỳnh

Thuận

Phượng

Hiệp

Huy

Tâm

 

Nương

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

3

27/9/2022

Cường A

Thế Anh

Sang

Viết

Thúy

Dung

Hạnh

Ngọc

 

Thịnh

Hương

Hương

Sen

 

 

CT vệ sĩ

4

28/9/2022

Huân

Liên

Dưỡng

Hải

Nhàn

H.Thanh

Huệ

Hường

 

Ngọc

 

Đông

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

29/9/2022

Khoa

Thiện

Hương

H.Cường

Oanh

Tâm

Nhung

Quyên

 

Bình

 

Oanh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

30/9/2022

Cường A

Cần

Thủy

L.Cường

Thủy

Dung

Huy

Ngọc

 

Thịnh

Hương

Hương

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

1/10/2022

Huân

Kiều

Hoàng

Sen
Tiến

Liên

H.Thanh
Tr.Hạnh

Hiếu

Diệu

Lan

Lương

Bình

Thảo

H.Tuyết

Huỳnh

Trang

CT vệ sĩ

CN

2/10/2022

Phụng

Dung

Bình B

Nhương
Thọ

Luy

HạnhB
Thanh

Hoài

Mai

Khánh

Hoa

Lực

Hiệu

Hiệp

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 22 tháng 09 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

             

 

 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 39 NĂM 2022

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

26/9/2022

Thiện

Dung

Hoàng-L.Cường

Hải

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

3

27/9/2022

Huân

Liên

Cần-Tiến

Luy

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

4

28/9/2022

Cường A

Linh

Hoàng-Nhương

Liên
Viết

Hiệu-Tùng

Thân

 

 

Vân

Dũng

5

29/9/2022

Kiều

Thế Anh

Cần-H.Cường

Luy

Lực-Phong

Thân

Hậu

 

Trang

Cảnh

6

30/9/2022

Huân

Dung

Hoàng-Nhương

Thuận

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

7

1/10/2022

Cường A

Thế Anh

Cần-H.Cường

Thanh

Phong

Thân

Đông

Sâm

 

Cảnh

CN

2/10/2022

Thiện

Liên

Hoàng-L.Cường

Thu
Viết

Tùng

Hương

Hậu

Quỳnh

 

Dũng

         

 

Ngày 22 tháng 09 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

       
               

 

     

Hoàng Sỹ Khoa