LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 38 NĂM 2022

Đăng lúc: 15:10:09 21/09/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 38 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

19/9/2022

Phụng

Thiện

Hiệu

Hải

Phượng

Hạnh B

Huy

Tâm

 

Lương

 

Oanh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

20/9/2022

Cường A

Linh

Bình B

Thuận

Nhàn

Ng.Thanh

Hạnh

Diệu

 

Hoa

Bình B

Thảo

 

 

CT vệ sĩ

4

21/9/2022

Huân

Cần

Sang

Thọ

Luy

H.Thanh

Hoài

Mai

 

Nương

 

Đông

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

22/9/2022

Khoa

Liên

Quỳnh

Nhương

Liên

Tâm

Hiếu

Ngọc

 

Bình

 

Oanh

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

23/9/2022

Phụng

Thế Anh

Hoàng

Tiến

Thúy

Ng.Thanh

Hạnh

Diệu

 

Lương

 

Thảo

L.Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

24/9/2022

Cường A

Kiều

Thủy

SenA
H.Cường

Oanh

Thủy
Dung

Nhung

Quyên

Hương

Thịnh

Lực

Đông

Sen B

Hiệp

Vân

CT vệ sĩ

CN

25/9/2022

Huân

Thiện

Hương

L.Cường
Viết

Nhàn

Tr.Hạnh
Hiệp

Huệ

Hường

Quỳnh

Bình

Hương

Hương

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 15 tháng 09 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

             

 

 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 38 NĂM 2022

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

19/9/2022

Kiều

Linh

Hoàng-Tiến

Liên
Viết

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Trang

Dũng

3

20/9/2022

Huân

Liên

Cần-Nhương

Thuận

Phong

Thân

Hậu

 

Vân

Cảnh

4

21/9/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Thu
Viết

Hiệu-Tùng

Hương

 

 

Trang

Dũng

5

22/9/2022

Cường A

Linh

Cần-L.Cường

Thanh

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

6

23/9/2022

Kiều

Liên

Cần-H.Cường

Thuận

Bình-Tùng

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

7

24/9/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Hải

Phong

Thân

 

Tuấn Anh

 

Cảnh

CN

25/9/2022

Cường A

Linh

Cần-Tiến

Luy

Tùng

 

 

Lan

 

Dũng

         

 

Ngày 15 tháng 09 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

       
               

 

     

Hoàng Sỹ Khoa