LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 37 NĂM 2022

Đăng lúc: 15:25:29 08/09/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 37 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

12/9/2022

Cường A

Thế Anh

Hoàng

H.Cường

Oanh

Hiệp

Huệ

Tâm

 

Nương

 

Oanh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

13/9/2022

Huân

Cần

Thủy

Hải

Phượng

H.Thanh

Hạnh

Quyên

 

Thịnh

Hương

Hương

Sen

 

 

CT vệ sĩ

4

14/9/2022

Khoa

Linh

Hương

L.Cường

Nhàn

Quỳnh

Huy

Hường

 

Hoa

 

Thảo

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

15/9/2022

Phụng

Thiện

Bình B

Viết

Luy

Tâm

Nhung

Diệu

 

Lương

 

Oanh

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

16/9/2022

Cường A

Kiều

Dưỡng

Thuận

Liên

Dung

Hạnh

Quyên

 

Thịnh

Hương

Hương

L.Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

17/9/2022

Huân

Thế Anh

Sang

Sen A Nhương

Thúy

Hạnh B
Tr.hạnh

Hiếu

Mai

Khánh

Nương

Thân

Hiệu

Tính

Trang

CT vệ sĩ

CN

18/9/2022

Khoa

Liên

Quỳnh

Tiến
Thọ

Thủy

H.Thanh
Ng.Thanh

Hoài

Ngọc

Lan

Hoa

Lực

Đông

Hiệp

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 08 tháng 09 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

             

 

 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 37 NĂM 2022

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

12/9/2022

Huân

Liên

Cần-L.Cường

Hải

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

3

13/9/2022

Kiều

Linh

Hoàng-Tiến

Luy

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

4

14/9/2022

Thiện

Liên

Cần-H.Cường

Liên
Viết

Bình-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

5

15/9/2022

Cường A

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Hải

Hiệu-Phong

Thân

Hậu

 

Trang

Cảnh

6

16/9/2022

Thiện

Liên

Cần-Tiến

Thanh

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

7

17/9/2022

Kiều

Linh

Hoàng-L.Cường

Thuận

Phong

 

Hậu

Hiền

 

Cảnh

CN

18/9/2022

Cường A

Thế Anh

Cần-H.Cường

Thu
Viết

Tùng

Hương

 

Sâm

 

Dũng

         

 

Ngày 08 tháng 09 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

       
               

 

     

Hoàng Sỹ Khoa