LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 36 NĂM 2023

Đăng lúc: 10:07:49 31/08/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 36 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

4/9/2023

Phụng

Dung

Mai

Viết
Thọ

Thúy

Tâm
Tr.Hạnh

Hồng

Diệu

Hương

Lương

Lực

Hiệu

H.Tuyết

Hòa

Vân

CT vệ sĩ

3

5/9/2023

Huân

Hoàng

Bình B

Tiến

Liên

Ng.Thanh

Hạnh

Quyên

 

Hường

Bình

Linh

 

 

CT vệ sĩ

4

6/9/2023

Khoa

Thiện

Quỳnh

Hải

Oanh

Hạnh B

Huy

Hiền

 

Nương

 

Thảo

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

7/9/2023

Phụng

Linh B

Hương

H.Cường

Thủy

Hiệp

Thu

Tâm

 

Lương

 

Hương

Sen

 

 

CT vệ sĩ

6

8/9/2023

Huân

Linh A

Hải

Thuận

Luy

Tr.Hạnh

Hiếu

Quyên

 

Hường

 

Linh

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

9/9/2023

Khoa

Liên

Hiệu

Sen A
Tiến

Liên

Ng.Thanh
Quỳnh

Hạnh

Hoài

Hương
Dự

Hoa

Hương

Oanh

Tr.Tuyết

Tính

Trang

CT vệ sĩ

CN

10/9/2023

Phụng

Thiện

Thủy

L.Cường
Nhương

Nhàn

Hiệp
H.Thanh

Huệ

Ngọc

Hiền
Anh

Bình

Thân

Đông

Hiệp

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 30 tháng 08 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

           

 

 

 

                 
             

 

 

 

           

 

 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 36 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

4/9/2023

Huân

Liên

Hoàng-L.Cường

Thanh

Tùng

Thân

Hoa

 

Dũng

3

5/9/2023

Thiện

Linh A

Cần-Nhương

Hải

Phong

Hương

Đông

Hường

Cảnh

4

6/9/2023

Huân

Liên

Hoàng-Tiến

Thuận

Thân-Tùng

Thân

Hoa

Trang

Dũng

5

7/9/2023

Thiện

Dung

Hoàng-L.Cường

Liên- Viết

Phong

 

 

Vân

Cảnh

6

8/9/2023

Thiện

Liên

Hoàng-Tiến

Quỳnh

Lực-Tùng

Thân

Đông

Hường

Dũng

7

9/9/2023

Thiện

Dung

Hoàng-Nhương

Thu - viết

Phong

 

Hoa

 

Cảnh

CN

10/9/2023

Huân

Linh A

Hoàng-H.Cường

Luy

Tùng

 

 

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày 30 tháng 08 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa