LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 36 NĂM 2022

Đăng lúc: 15:05:17 06/09/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 36 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

5/9/2022

Huân

Liên

Bình B

Tiến

Phượng

Hạnh B

Hạnh

Tâm

 

Hoa

 

Oanh

Sen

 

 

CT vệ sĩ

3

6/9/2022

Khoa

Kiều

Hương

Hải

Oanh

Ng.Thanh

Huy

Mai

 

Thịnh

 

Đông

 

 

CT vệ sĩ

4

7/9/2022

Phụng

Cần

Sang

Thọ

Nhàn

Hiệp

Hoài

Quyên

 

Nương

 

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

8/9/2022

Cường A

Thế Anh

Hoàng

H.Cường

Thúy

Tâm

Huệ

Ngọc

 

Lương

 

Oanh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

9/9/2022

Huân

Kiều

Thủy

Nhương

Thủy

H.Thanh

Hạnh

Mai

 

Hoa

 

Đông

L.Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

10/9/2022

Khoa

Thiện

Hiệu

Sen A
Viết

Liên

Thủy
Tr.Hạnh

Hiếu

Hường

Hiền

Thịnh

Thân

Thảo

H.Tuyết

Hòa

Vân

CT vệ sĩ

CN

11/9/2022

Phụng

Linh

Dưỡng

L.Cường
Thuận

Luy

Dung
Quỳnh

Nhung

Diệu

Sâm

Lương

Lực

Hiệu

Hiệp

Huỳnh

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 31 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

             

 

 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         
                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 36 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

5/9/2022

Kiều

Thế Anh

Hoàng-L.Cường

Liên
Viết

Tùng

Hương

Đông

 

Trang

Dũng

 

3

6/9/2022

Cường A

Linh

Cần-H.Cường

Luy

Hiệu-Phong

Thân

 

 

Vân

Cảnh

 

4

7/9/2022

Thiện

Liên

Hoàng-Nhương

Thuận

Tùng

 

 

 

Trang

Dũng

 

5

8/9/2022

Huân

Linh

Cần-Tiến

Luy

Bình-Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

6

9/9/2022

Thiện

Liên

Hoàng-L.Cường

Thuận

Hiệu-Tùng

Hương

 

 

Trang

Dũng

 

7

10/9/2022

Cường A

Linh

Cần-Tiến

Thanh

Phong

 

Đông

Lan

 

Cảnh

 

CN

11/9/2022

Kiều

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thu
Viết

Tùng

Hương

Hương

Hương

 

Dũng

 

         

 

Ngày 31 tháng 08 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

       

 

               

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa