LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 34 NĂM 2023

Đăng lúc: 10:16:20 18/08/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 34 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

21/8/2023

Khoa

Linh B

Hải

Tiến

Thủy

Tâm

Hiếu

Hiền

 

Nương

 

Đông

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

22/8/2023

Phụng

Thiện

Mai

Hải

Liên

Hiệp

Hạnh

Diệu

 

Hường

Hương

Hương

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

4

23/8/2023

Huân

Hoàng

Bình B

L.Cường

Oanh

Ng.Thanh

Hồng

Quyên

 

Hoa

Bình

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

24/8/2023

Khoa

Dung

Cần

Nhương

Thủy

Hạnh B

Huy

Tâm

 

Nương

Mai

Linh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

25/8/2023

Khoa

Linh A

Hiệu

Thuận

Liên

H.Thanh

Thu

Diệu

 

Hường

Hiệu

Đông

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

26/8/2023

Phụng

Liên

Quỳnh

Sen A
Viết

Luy

Quỳnh
Hiệp

Huệ

Ngọc

Hương
Dự

Lương

Thân

Thảo

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

27/8/2023

Huân

Thế Anh

Thủy

H.Cường
Thọ

Thúy

Ng.Thanh
Tr.Hạnh

Hiếu

Hoài

Khánh
Hiền

Bình

Lực

Hiệu

Hiệp

Tính

Hường

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 17 tháng 08 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

           

 

 

 

                 
             

 

 

 

           

 

 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 34 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

21/8/2023

Thiện

Linh A

Cần-Nhương

Hải

Lực-Tùng

Thân

 

Hường

Dũng

3

22/8/2023

Huân

Liên

Hoàng-H.Cường

Luy

Phong

 

 

Trang

Cảnh

4

23/8/2023

Thiện

Thế Anh

Cần-Tiến

Thuận

Tùng

Thân

Đông

Vân

Dũng

5

24/8/2023

Huân

Liên

Hoàng-L.cường

Thu - viết

Phong

Hương

Hoa

Trang

Cảnh

6

25/8/2023

Thiện

Thế Anh

Cần-H.Cường

Quỳnh

Tùng

Thân

 

Hường

Dũng

7

26/8/2023

Huân

Dung

Hoàng-Tiến

Thanh

Phong

 

Hoa

 

Cảnh

CN

27/8/2023

Thiện

Linh A

Hoàng-Nhương

Liên - Viết

Tùng

Hương

Đông

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày 17 tháng 08 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa