LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 34 NĂM 2022

Đăng lúc: 07:04:38 24/08/2022 (GMT+7)

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 34 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

22/8/2022

Khoa

Thế Anh

Hoàng

Hải

Phượng

Ng.Thanh

Hạnh

Tâm

 

Lương

 

Thảo

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

3

23/8/2022

Phụng

Cần

Thủy

Thuận

Thúy

Quỳnh

Huy

Quyên

 

Thịnh

Hương

Hương

 

 

CT vệ sĩ

4

24/8/2022

Huân

Linh

Dưỡng

Thọ

Nhàn

Thủy

Hoài

Hường

 

Nương

 

Đông

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

25/8/2022

Phụng

Kiều

Bình B

Viết

Oanh

Tâm

Huệ

Mai

 

Bình

Hương

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

26/8/2022

Khoa

Liên

Sang

Tiến

Liên

Hiệp

Hạnh

Ngọc

 

Ngọc

 

Đông

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

27/8/2022

Cường A

Linh

Hiệu

Sen A
H.Cường

Thủy

Hạnh B
H.Thanh

Hiếu

Hồng

Lan

Hoa

Bình

Hiệu

Sen B

Giang

Trang

CT vệ sĩ

CN

28/8/2022

Huân

Thiện

Hương

L.Cường
Nhương

Luy

Dung
Tr.Hạnh

Nhung

Diệu

Hương

Thịnh

Lực

Thảo

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 18 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 34 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

22/8/2022

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Liên - Viết

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

 

3

23/8/2022

Kiều

Linh

Hoàng-L.Cường

Luy

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

 

4

24/8/2022

Thiện

Liên

Cần-Tiến

Thu - Viết

Thân-Tùng

Thân

 

 

Vân

Dũng

 

5

25/8/2022

Huân

Thiện

Hoàng-H.Cường

Hải

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

 

6

26/8/2022

Thiện

Linh

Cần-Nhương

Thuận

Hiệu-Tùng

Thân

 

 

Vân

Dũng

 

7

27/8/2022

Kiều

Kiều

Hoàng-L.Cường

Hải

Phong

Thân

Đông

Quỳnh

 

Cảnh

 

CN

28/8/2022

Cường A

Liên

Cần-H.Cường

Thanh

Tùng

 

Hương

Hiền

 

Dũng

 

           

Ngày 18 tháng 08 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

       

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa