LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 30 NĂM 2022

Đăng lúc: 09:37:03 22/07/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 30 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

25/7/2022

Huân

Thế Anh

Quỳnh

Thuận

Thủy

Hạnh B

Tâm

 

Thịnh

 

Oanh

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

3

26/7/2022

Khoa

Thiện

Hoàng

Thọ

Phượng

Hiệp

Hạnh

 

Ngọc

 

Đông

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

27/7/2022

Phụng

Cần

Bình B

Hải

Oanh

Ng.Thanh

Huy

 

Quyên

 

Thảo

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

28/7/2022

Huân

Linh

Dưỡng

Viết

Thúy

Hồng

Hiếu

 

Nương

 

Oanh

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

6

29/7/2022

Khoa

Thiện

Hiệu

H.cường

Liên

Dung

Tâm

 

Bình

 

Đông

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

30/7/2022

Phụng

Kiều

Trường

Sen A
Nhương

Luy

H.Thanh
Ngọc

Hoài

Khánh

Thịnh

Hương

Hương

Giang

Trang

CT vệ sĩ

CN

31/7/2022

Huân

Liên

Sang

L.Cường
Bình

Nhàn

Diệu
Nương

Huệ

Hương

Hoa

Lực

Hiệu

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 22 tháng 07 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 30 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

25/7/2022

Kiều

Linh

Hoàng-Nhương

Liên
Viết

Hiệu-Tùng

Hương

Hương

 

Vân

Dũng

 

3

26/7/2022

Huân

Thế Anh

Cần-L.Cường

Luy

Lực-Phong

Hương

 

 

Trang

Cảnh

 

4

27/7/2022

Thiện

Liên

Hoàng-H.Cường

Thuận

Bình-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

 

5

28/7/2022

Kiều

Thế Anh

Cần-Nhương

Thu
Viết

Thân-Phong

Thân

Hương

 

Trang

Cảnh

 

6

29/7/2022

Huân

Linh

Hoàng-Tiến

Hải

Thân-Tùng

Thân

 

 

Vân

Dũng

 

7

30/7/2022

Thiện

Liên

Cần-L.Cường

Thanh

Phong

 

 

Việt

 

Cảnh

 

CN

31/7/2022

Kiều

Linh

Hoàng-Tiến

Phượng
Viết

Tùng

Thân

Đông

Tuấn Anh

 

Dũng

 

           

Ngày 22 tháng 07 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa