LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 29 NĂM 2022

Đăng lúc: 09:28:48 22/07/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 29 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

18/7/2022

Khoa

Cần

Hương

Tiến

Liên

Hiệp

Hạnh

 

Thịnh

 

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

19/7/2022

Huân

Kiều

Sang

Thuận

Nhàn

H.Thanh

Tâm

 

Hoa

 

Hiệu

 

 

CT vệ sĩ

4

20/7/2022

Khoa

Thiện

Quỳnh

L.cường

Luy

Hạnh B

Huy

 

Bình

Hương

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

21/7/2022

Huân

Liên

Hoàng

Hải

Phượng

Nương

Ngọc

 

Quyên

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

6

22/7/2022

Khoa

Thế Anh

Bình B

Nhương

Thủy

Thủy

Huệ

 

Ngọc

Bình

Hiệu

Trà my

 

 

CT vệ sĩ

7

23/7/2022

Khoa

Linh

Hiệu

Sen - Viết

Thúy

Ng.Thanh
Dung

Hiếu

Khánh

Hoài

Hiệu

Hiên

Tuyết

Điệp

Vân

CT vệ sĩ

CN

24/7/2022

Phụng

Cần

Dưỡng

 Thọ  - Mai

Oanh

Quỳnh
Hường

Tuyết

Quỳnh

Bình

Lực

Đông

Hiệp

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 14 tháng 07 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 29 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

18/7/2022

Huân

Liên

Hoàng-L.Cường

Thuận

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Trang

Dũng

 

3

19/7/2022

Thiện

Linh

Cần-H.Cường

Phượng
Viết

Lực-Phong

Hương

Đông

 

Vân

Cảnh

 

4

20/7/2022

Kiều

Liên

Hoàng-Nhương

Hải

Tùng

 

 

 

Trang

Dũng

 

5

21/7/2022

Thiện

Thế Anh

Cần-Tiến

Liên
Viết

Thân-Phong

Thân

Hoa

 

Vân

Cảnh

 

6

22/7/2022

Huân

Linh

Hoàng-L.Cường

Thanh

Tùng

Hương

Đông

 

Trang

Dũng

 

7

23/7/2022

Kiều

Liên

Cần-H.Cường

Luy

Phong

Thân

Hương

Hiền

 

Cảnh

 

CN

24/7/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thu
Viết

Tùng

Hương

 

Lan

 

Dũng

 

           

Ngày 14 tháng 07 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa