LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 29 NĂM 2021

Đăng lúc: 07:51:08 16/07/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 29 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

19/7/2021

Cường A

Kiều

Dưỡng

Nhương

Oanh

Huyền

Nhung

 

Phương

 

Oanh

Lực

 

 

CT vệ sĩ

3

20/7/2021

Khoa

Linh

Sang

Thọ

Thúy

Ng.Thanh

Huy

 

Ngọc

 

Quyên

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

21/7/2021

Huân

Thiện

Thủy

H.Cường

Luy

H.Thanh

Hạnh A

 

Bình

 

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

5

22/7/2021

Phụng

Cần

Bình B

Tiến

Nhàn

Dung

Nhung

 

Hoài

Bình B

Hiệu

QUang

 

 

CT vệ sĩ

6

23/7/2021

Cường A

Kiều

Quỳnh

Viết

Oanh

Tâm

Quỳnh

 

Hoa

 

Đông

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

24/7/2021

Khoa

Tuấn

Hương

 Sen A Hải

Thủy

Nương    Thủy

Hạnh A

Hiền

Quyên

Hạnh

Hoa

Tính

Vân

CT vệ sĩ

CN

25/7/2021

Huân

Thế Anh

Trường

Mai  L.Cường

Phượng

Hạnh B   Thắm

Tr. Hạnh

Quỳnh

Bình

Thân

Hiên

Lực

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 15 tháng 7 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

           

 

 

 

 

         

 

 
           

 

 

 

 

           

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 29 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

19/7/2021

Huân

Tuấn

Cần-H.Cường

Thanh

Hiệu-Tùng

Hạnh

Đông

 

Trang

Dũng

 

3

20/7/2021

Cường A

Thiện

Cần-Tiến

Luy

Thân-Phong

Thân

Hoa

 

Vân

Cảnh

 

4

21/7/2021

Cường A

Liên

Cần-L.Cường

Thuận    Viết

Hạnh-Tùng

Hạnh

Đông

 

Trang

Dũng

 

5

22/7/2021

Huân

Linh

Hoàng-Nhương

Phượng    Viết

Phong

Thân

Hoa

 

Vân

Cảnh

 

6

23/7/2021

Huân

Thế Anh

Cần-L.Cường

Hải

Hiệu-Tùng

Thân

Đông

 

Trang

Dũng

 

7

24/7/2021

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Luy

Phong

Hạnh

Hoa

Lan

 

Cảnh

 

CN

25/7/2021

Cường A

Thiện

Cần-H.Cường

Luy

Tùng

Thân

Đông

Khánh

 

Dũng

 

           

Ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

         

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa