LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 28 NĂM 2022

Đăng lúc: 08:40:37 14/07/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 28 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

11/7/2022

Khoa

Linh

Hương

Hải

Thúy

Ng.Thanh

Tâm

 

Hoài

 

Oanh

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

3

12/7/2022

Huân

Kiều

Sang

Thuận

Oanh

Nương

Huy

 

Hoa

Hương

Hương

 

 

CT vệ sĩ

4

13/7/2022

Phụng

Liên

Thủy

Tiến

Luy

Thủy

Ngọc

 

Bình

 

Hiên

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

14/7/2022

Khoa

Cần

Bình B

Thọ

Phượng

Hiệp

Hạnh

 

Hoài

Bình B

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

15/7/2022

Huân

Linh

Trường

H.Cường

Thủy

Dung

Tâm

 

Thịnh

Hương

Hương

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

16/7/2022

Khoa

Thiện

Quỳnh

L.Cường
Nhương

Sen A

Hạnh B
Diệu

Huệ

Hiền

Ngọc

Hiệu

Đông

Trà My

Thành

Trang

CT vệ sĩ

CN

17/7/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng

Viết
Sen B

Thanh

Hồng
Hường

Nhung

Sâm

Quyên

Lực

Hiệu

Hiệp

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 28 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

11/7/2022

Kiều

Liên

Hoàng-H.Cường

Luy

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

 

3

12/7/2022

Thiện

Linh

Cần-L.Cường

Phượng
Viết

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

 

4

13/7/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Hải

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

 

5

14/7/2022

Kiều

Liên

Hoàng-Tiến

Liên
Viết

Phong

Hương

Hoa

 

Trang

Cảnh

 

6

15/7/2022

Thiện

Kiều

Cần-L.Cường

Luy

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

 

7

16/7/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Thuận

Phong

Thân

 

Hương

 

Cảnh

 

CN

17/7/2022

Thiện

Linh

Cần-Nhương

Hải

Tùng

Thân

Hương

Việt

 

Dũng

 

           

Ngày 07 tháng 07 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa