LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 26 NĂM 2022

Đăng lúc: 14:33:53 27/06/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 26 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

27/6/2022

Khoa

Linh

Hiệu

Thuận

Phượng

Dung

Huy

 

Hoa

Hiệu

Hiệu

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

3

28/6/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng

Viết

Luy

H.Thanh

Tâm

 

Ngọc

 

Đông

 

 

CT vệ sĩ

4

29/6/2022

Phụng

Cần

Bình B

Thọ

Nhàn

Hạnh B

Hạnh

 

Hoài

Bình

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

30/6/2022

Khoa

Thiện

Hương

Hải

Thủy

Hiệp

Ngọc

 

Quyên

Hương

Hương

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

6

1/7/2022

Huân

Thế Anh

Thủy

H.Cường

Liên

Hồng

Tâm

 

Hoa

 

Hiệu

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

2/7/2022

Khoa

Linh

Quỳnh

Sen A
Tiến

Thúy

Nương
Ng.Thanh

Huệ

Hiền

Thịnh

Lực

Đông

Tuyết

Tính

Trang

CT vệ sĩ

CN

3/7/2022

Phụng

Liên

Sang

Nhương
Mai

Oanh

Quỳnh
Diệu

Nhung

Quỳnh

Bình

Hương

Hương

Hiệp

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 26 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

27/6/2022

Huân

Liên

Hoàng-H.Cường

Liên

Phong

 

Đông

 

Vân

Dũng

 

3

28/6/2022

Thiện

Linh

Cần-Tiến

Hải

Lực-Phong

Hương

 

 

Trang

Cảnh

 

4

29/6/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thuận

Phong

Hiệu

Hoa

 

Vân

Dũng

 

5

30/6/2022

Huân

Liên

Cần-Tiến

Thu
Viết

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

 

6

1/7/2022

Thiện

Linh

Hoàng-Nhương

Thanh

Bình-Phong

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

 

7

2/7/2022

Huân

Liên

Cần-L.Cường

Luy

Phong

Hiệu

 

Việt

 

Cảnh

 

CN

3/7/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Phượng
Viết

Phong

Hương

 

Lan

 

Dũng

 

           

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa