LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 25 NĂM 2024

Đăng lúc: 14:01:16 14/06/2024 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   

 

         

 

   

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 25 NĂM 2024

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Cọc I

Cọc II

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

17/6/2024

Hiệu

Bình B

Thế Anh

L.Cường

Liên

Hạnh B
Việt

Huy

Huyền

 

Hường

Bình
Phong

Thảo

Sen

 

 

CT vệ sĩ

3

18/6/2024

Phụng

Hương

Linh B

Nhương

Oanh

Tr. Hạnh
Ng.Hồng

Hoài

Hiền

 

Lương

Thanh

Đông

 

 

CT vệ sĩ

4

19/6/2024

Cường A

Thủy

Cần

Thuận

Luy

Thủy
Lan

Huệ

Diệu

 

Bình

Tùng

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

20/6/2024

Hưng

Thế Anh

Hoàng

H.Cường

Phượng

Ng.Thanh
Thiên

Hiếu

Tâm

 

Hoa

Phong

Hiệu

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

21/6/2024

Hiệu

Hương

Thiện

L. Cường

Thủy

Tiến
T.Anh

Hạnh

Huyền

 

Lương

Thanh

Linh

Sen

 

 

CT vệ sĩ

7

22/6/2024

Phụng

Liên

Hải

Viết

Oanh
Thanh

Tr.Hạnh
Hiệp
Nương

Huệ

L.Hồng

Hiền
Dự

Hường

Thân
Tùng

Oanh

H.Tuyết

Huỳnh

Trang

CT vệ sĩ

CN

23/6/2024

Cường A

Dung

Khôi

Quỳnh
Thọ

Luy

C.Quỳnh
Hạnh B
Mai

Hoài

V.Hồng

Khánh
Quỳnh

Bình

Lực
Phong

Hoa

Hiệp

Hảo

Thức

CT vệ sĩ

           

 

 

   

Ngày 14 tháng 06 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                   

 

             
             

 

 

 

 

 

           

Hoàng Sỹ Khoa

   

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

 

                   

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 25 NĂM 2024

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

17/6/2024

Cường A

Linh A

Hoàng - H.Cường

Thanh

 

Hương

Hoa

Hường

Dũng

 

3

18/6/2024

Thiện

Dung

Cần - L.Cường

Phượng - Viết

Hạnh

Hạnh

 

Vân

Cảnh

 

4

19/6/2024

Cường A

Thế Anh

Hoàng - Nhương

Quỳnh

 

Hương

 

Trang

Dũng

 

5

20/6/2024

Thiện

Liên

Cần - L.Cường

Thu - Viết

Hạnh

Hạnh

Oanh

Hường

Cảnh

 

6

21/6/2024

Cường A

Dung

Cần - Nhương

Luy

Mai

Hương

Hoa

Vân

Cảnh

 

7

22/6/2024

Thiện

Linh A

Hoàng - H.Cường

Thuận

 

Thân

 

 

Cảnh

 

CN

23/6/2024

Cường A

Liên

Hoàng - Nhương

Liên - Viết

 

Hương

 

 

Cảnh

 

               

Ngày 14 tháng 06 năm 2024

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

     

 

 

Hoàng Sỹ Khoa