lịch trực tuần thứ 24 năm 2024

Đăng lúc: 09:04:52 10/06/2024 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   

 

         

 

   

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 24 NĂM 2024

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

10/6/2024

Hiệu

Cần

Khôi

L. Cường

Nhàn

Quỳnh
Ng.Hồng

Hoài

L.Hồng

 

Hoa

 

Oanh

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

11/6/2024

Phụng

Dung

Hoàng

Nhương

Thủy

H.Thanh
Việt

Hạnh

V.Hồng

 

Bình

 

Thảo

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

12/6/2024

Cường A

Tuấn

Hương

Viết

Liên

Thủy
Thiên

Hiếu

Huyền

 

Hường

 

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

13/6/2024

Hưng

Dung

Hoàng

L.Cường

Oanh

Hạnh B
T.Anh

Huy

Tâm

 

Nương

 

Hoa

 

 

CT vệ sĩ

6

14/6/2024

Cường A

Liên

Khôi

Quỳnh

Luy

Tr.Hạnh
Lan

Huệ

L.Hồng

 

Lương

 

Đông

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

15/6/2024

Hiệu

Thế Anh

Bình B

H.Cường
Tiến

Liên

H.Thanh
Quỳnh

Hạnh

Diệu

Hiền
Dự

Hoa

Hương
Phong

Hiệu

Sen

Huyền

Hường

CT vệ sĩ

CN

16/6/2024

Phụng

Thiện

Thủy

Thuận
Nhương

Thủy

Hiệp
Ng.Thanh

Hiếu

Hiền

Khánh
Anh

Bình

Mai
Tùng

Linh

Hiệp

Giang

Vân

CT vệ sĩ

           

 

 

   

Ngày 06 tháng 07 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                   

 

             
             

 

 

 

 

 

           

Hoàng Sỹ Khoa

   

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 24 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

10/6/2024

Cường A

Tuấn

Hoàng-Nhương

Thuận

Hạnh
Tùng

Hạnh

 

Vân

Dũng

3

11/6/2024

Thiện

Dung

Cần-Tiến

Thanh

Lực
Phong

Thân

Hoa

Trang

Cảnh

4

12/6/2024

Thiện

Thế Anh

Hoàng-L.Cường

Luy

Tùng

 

 

Hường

Dũng

5

13/6/2024

Cường A

Liên

Cần-H.Cường

Thanh

Hạnh
Phong

Hạnh

 

Vân

Cảnh

6

14/6/2024

Thiện

Dung

Cần-Nhương

Liên - Viết

Thân
Tùng

Thân

 

Trang

Cảnh

7

15/6/2024

Cường A

Linh A

Hoàng-L.Cường

Quỳnh

 

 

Oanh

 

Cảnh

CN

16/6/2024

Cường A

Tuấn

Hoàng-Tiến

Thu - Viết

 

Hạnh

Hoa

 

Cảnh

               

Ngày 07 tháng 06 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa