LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 23 NĂM 2024

Đăng lúc: 09:19:48 05/06/2024 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   

 

         

 

   

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 23 NĂM 2024

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

3/6/2024

Phụng

Liên

Khôi

L. Cường

Nhàn

H.Thanh

Hồng

L.Hồng

 

Bình

 

Hiệu

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

4/6/2024

Cường A

Cần

Thủy

Thuận

Oanh

Hạnh B

Hiếu

Hiền

 

Hường

 

Linh

 

 

CT vệ sĩ

4

5/6/2024

Khoa

Thiện

Hoàng

Nhương

Liên

Quỳnh
Lan

Hạnh

Diệu

 

Hoa

 

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

6/6/2024

Hưng

Thế Anh

Hải

H.Cường

Luy

Hiệp
Thiên

Hoài

Tâm

 

Bình

 

Oanh

Sen

 

 

CT vệ sĩ

6

7/6/2024

Hiệu

Linh B

Thủy

L. Cường

Thủy

L.Hồng
T.Anh

Huệ

Hiếu

 

Nương

 

Đông

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

8/6/2024

Phụng

Tuấn

Hương

Viết

Oanh
Thanh

Hạnh A
Tâm

Huy

V.Hồng

Hiền
Dự

Hường

Mai
Tùng

Hiệu

Hảo

Trang

CT vệ sĩ

CN

9/6/2024

Cường A

Dung

Bình B

Tiến
Quỳnh

Liên

Nương
Ng.Ngọc

Thu

Huyền

Khánh
Quỳnh

Lương

Lực
Phong

Hoa

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

           

 

 

   

Ngày 31 tháng 05 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                   

 

             
             

 

 

 

 

 

           

Hoàng Sỹ Khoa

   

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 23 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

3/6/2024

Cường A

Dung

Cần-Nhương

Thanh

Thân
Tùng

Thân

Hoa

Vân

Dũng

3

4/6/2024

Thiện

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Quỳnh

Hạnh
Phong

Hạnh

Oanh

Hường

Cảnh

4

5/6/2024

Cường A

Liên

Cần-Tiến

Thu - Viết

Tùng

 

 

Trang

Dũng

5

6/6/2024

Thiện

Tuấn

Hoàng-L.Cường

Thuận

Hạnh
Phong

Hạnh

 

Vân

Cảnh

6

7/6/2024

Cường A

Linh A

Cần-Tiến

Liên - Viết

Hương
Tùng

Hương

 

Hường

Cảnh

7

8/6/2024

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thuận

 

Hạnh

Oanh

 

Cảnh

CN

9/6/2024

Thiện

Liên

Hoàng-H.Cường

Luy

 

Hương

 

 

Cảnh

               

Ngày 31 tháng 05 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa