LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 23 NĂM 2022

Đăng lúc: 08:56:36 04/06/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 23 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

6/6/2022

Cường A

Kiều

Trường

Thuận

Liên

Nương

Tâm

 

Ngọc

 

Hiên

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

3

7/6/2022

Huân

Linh

Hương

Tiến

Phượng

Dung

Huy

 

Hoa

 

Oanh

Trà

 

 

CT vệ sĩ

4

8/6/2022

Phụng

Thế Anh

Quỳnh

H.Cường

Thủy

Thủy

Hạnh.A

 

Quyên

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

9/6/2022

Khoa

Liên

Bình B

Hải

Thúy

Hạnh B

Tâm

 

Hoài

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

6

10/6/2022

Cường A

Kiều

Thủy

L.Cường

Luy

Quỳnh

Nhung

 

Ngọc

 

Hiệu

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

11/6/2022

Huân

Thiện

Hoàng

Sen A
Nhương

Oanh

Hiệp
Hường

Ngọc

Quỳnh

Thịnh

Hương

Hương

Tuyết

Giang

Trang

CT vệ sĩ

CN

12/6/2022

Phụng

Cần

Sang

Viết
Thọ

Nhàn

Hồng
Diệu

Huệ

Lan

Bình

Hiệu

Đông

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 02 tháng 06 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 23 NĂM 2022

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

6/6/2022

Huân

Liên

Hoàng-L.Cường

Thanh

Lực-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

3

7/6/2022

Thiện

Thế Anh

Cần-Nhương

Thu - Viết

Thân-Phong

Thân

Hoa

 

Trang

Cảnh

4

8/6/2022

Kiều

Linh

Hoàng-Tiến

Thuận

Lực-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

5

9/6/2022

Cường A

Thiện

Cần-Nhương

Liên

Phong

Thân

Hương

 

Trang

Cảnh

6

10/6/2022

Huân

Liên

Hoàng-Tiến

Hải

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

7

11/6/2022

Cường A

Linh

Cần-H.Cường

Phượng
Viết

Phong

 

 

Khánh

 

Cảnh

CN

12/6/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-L.Cường

Luy

Tùng

Thân

 

Hương

 

Dũng

           

Ngày 02 tháng 06 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

         
         

 

   

 

     

Hoàng Sỹ Khoa