LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 22 NĂM 2024

Đăng lúc: 15:32:00 24/05/2024 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   

 

         

 

   

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2024

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

27/5/2024

Hưng

Tuấn

Hương

L.Cường

Thủy

Hiệp

Hồng

L.Hồng

 

Nương

 

Hương

Sen

 

 

CT vệ sĩ

3

28/5/2024

Cường A

Hoàng

Bình B

Tiến

Liên

Ng.Thanh

Hạnh

V.Hồng

 

Lương

Bình

Thảo

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

29/5/2024

Khoa

Thiện

Cần

Quỳnh

Nhàn

Tr.Hạnh

Hoài

Huyền

 

Hường

 

Linh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

30/5/2024

Hưng

Thế Anh

Khôi

Viết

Oanh

H.Thanh

Thu

Tâm

 

Bình

 

Hiệu

Sen

 

 

CT vệ sĩ

6

31/5/2024

Phụng

Linh A

Hương

L. Cường

Luy

Ng.Thanh

Hiếu

V.Hồng

 

Hoa

 

Đông

 

 

CT vệ sĩ

7

1/6/2024

Cường A

Liên

Thủy

Thuận
Nhương

Thủy

Hạnh B
Tr.Hạnh

Huệ

Hiền

Hiền
Dự

Nương

Thân
Phong

Oanh

H.Tuyết

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

2/6/2024

Khoa

Dung

Hiệu

Thọ
H.Cường

Liên

Quỳnh
Hiệp

Huy

Diệu

Khánh
Anh

Lương

Lực
Tùng

Hoa

Hiệp

Huỳnh

Hường

CT vệ sĩ

           

 

 

   

Ngày 23 tháng 05 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                   

 

             
             

 

 

 

 

 

           

Hoàng Sỹ Khoa

   

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

27/5/2024

Cường A

Liên

Hoàng-Tiến

Thuận

Tùng

Hương

 

Trang

Dũng

3

28/5/2024

Thiện

Linh A

Cần-Nhương

Thu - Viết

Phong

Hương

Oanh

Vân

Cảnh

4

29/5/2024

Cường A

Tuấn

Hoàng-H.Cường

Luy

Hạnh
Tùng

Hạnh

Hoa

Trang

Dũng

5

30/5/2024

Thiện

Liên

Cần-Nhương

Thanh

Hạnh
Phong

Hạnh

Oanh

Hường

Cảnh

6

31/5/2024

Cường A

Dung

Cần-H.Cường

Liên - Viết

Mai
Tùng

Hương

 

Trang

Cảnh

7

1/6/2024

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Quỳnh

 

Thân

 

 

Cảnh

CN

2/6/2024

Cường A

Tuấn

Hoàng-L.Cường

Luy

 

Hạnh

 

 

Cảnh

               

Ngày 23 tháng 05 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa