LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 22 NĂM 2023

Đăng lúc: 15:34:58 30/05/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

29/5/2023

Cường A

Cần

Mai

L.Cường

Thủy

Tâm

Huy

Ngọc

 

Hường

 

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

30/5/2023

Phụng

Thế Anh

Hải

Thuận

Thúy

Tr.Hạnh

Hồng

Quyên

 

Nương

 

Thảo

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

31/5/2023

Huân

Liên

Bình

H.Cường

Nhàn

Hạnh B

Hạnh

Hoài

 

Thịnh

Bình

Linh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

1/6/2023

Khoa

Thiện

Hiệu

Nhương

Oanh

Dung

Huy

Tâm

 

Nga

Hiệu

Đông

Sen

 

 

CT vệ sĩ

6

2/6/2023

Cường A

Dung

Hương

Tiến

Liên

Tr.Hạnh

Hạnh

Quyên

 

Hoa

 

Thảo

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

3/6/2023

Phụng

Linh

Hoàng

Sen A
Viết

Thủy

Hiệp
Quỳnh

Thu

Mai

Dự

Lương

Thân

Hiệu

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

4/6/2023

Huân

Kiều

Sang

L.Cường
Thọ

Luy

Ng.Thanh
H.Thanh

Hiếu

Diệu

Hiền

Bình

Lực

Oanh

Hiệp

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 25 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

           

 

                     
             

 

 

 

               
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

29/5/2023

Kiều

Dung

Hoàng-Nhương

Luy

Phong

 

 

 

Trang

Dũng

3

30/5/2023

Thiện

Linh

Cần-Tiến

Quỳnh

Lực

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

4

31/5/2023

Cường A

Thế Anh

Hoàng-L.cường

Liên - Viết

Thân

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

5

1/6/2023

Huân

Dung

Cần-Tiến

Luy

Lực

Thân

 

 

Vân

Cảnh

6

2/6/2023

Kiều

Linh

Hoàng-L.cường

Thuận

Hương-Lực

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

7

3/6/2023

Cường A

Thế Anh

Cần-H.Cường

Thanh

 

 

Đông

Hương

 

Cảnh

CN

4/6/2023

Thiện

Liên

Hoàng-Nhương

Thu - Viết

 

Hương

Hậu

Khánh

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  25 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa