LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 22 NĂM 2022

Đăng lúc: 09:40:19 27/05/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

30/5/2022

Huân

Liên

Dưỡng

Thuận

Liên

Hồng

Huy

 

Hoài

 

Đông

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

3

31/5/2022

Phụng

Thiện

Hoàng

Viết

Oanh

H.Thanh

Tâm

 

Ngọc

Hương

Hương

 

 

CT vệ sĩ

4

1/6/2022

Khoa

Cần

Sang

Tiến

Luy

Hạnh B

Hạnh. A

 

Thịnh

 

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

2/6/2022

Cường A

Linh

Bình B

Nhương

Nhàn

Nương

Tâm

 

Hoa

Bình

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

6

3/6/2022

Huân

Kiều

Quỳnh

Hải

Phượng

Dung

Quỳnh

 

Bình

Hương

Hương

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

4/6/2022

Phụng

Liên

Thủy

H.Cường
Sen A

Thủy

Hường
Thủy

Ngọc

Hương

Hoài

Lực

Hiên

Tuyết

Hiệp

Vân

CT vệ sĩ

CN

5/6/2022

Khoa

Thế Anh

Hiệu

L.Cường
Thọ

Thúy

Quỳnh
Diệu

Nhung

Khánh

Quyên

Hiệu

Hiệu

Hiệp

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

30/5/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Hải

Thân-Tùng

Thân

 

 

Trang

Dũng

 

3

31/5/2022

Kiều

Linh

Cần-H.Cường

Phượng Viết

Phong

Hương

 

 

Vân

Cảnh

 

4

1/6/2022

Cường A

Liên

Hoàng-Nhương

Thuận

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Trang

Dũng

 

5

2/6/2022

Huân

Kiều

Cần-H.Cường

Liên

Phong

Hương

 

 

Vân

Cảnh

 

6

3/6/2022

Thiện

Liên

Hoàng-L.Cường

Luy

Tùng

Hương

 

 

Trang

Dũng

 

7

4/6/2022

Kiều

Thế Anh

Cần-Tiến

Thanh

Phong

Thân

Hoa

Quỳnh

 

Cảnh

 

CN

5/6/2022

Cường A

Linh

Hoàng-Nhương

Thu- Viết

Tùng

Hương

Đông

Hiền

 

Dũng

 

           

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa