LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 22 NĂM 2020

Đăng lúc: 15:01:51 21/05/2020 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                     

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                     
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2020

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

2

25/5/2020

Phụng

Dung

Hương

Nhương

Sen A

Hạnh A

Quỳnh

 

Quyên

 

Oanh

Quang

 

 

CT vệ sĩ

3

26/5/2020

Khoa

Thiện

Thủy

L.Cường

Nhàn

Tâm

Tuyết

 

Ngọc

 

Đông

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

4

27/5/2020

Huân

Kiều

Trường

Quỳnh

Luy

Nương

Huệ

 

Bình

Hương

Hương

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

5

28/5/2020

Cường A

Thế Anh

Dưỡng

Tiến

Thu

Tâm

V. Anh

 

Hoài

 

Hiệu

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

29/5/2020

Phụng

Khôi

Bình B

L.Cường

Thanh

Hạnh B

Thanh

 

Quyên

Bình B

Hiên

 

 

CT vệ sĩ

7

30/5/2020

Khoa

Cần

Hương

Thọ - Viết

Luy

Hạnh A Hồng

Tr.Hạnh

Sâm

Ngọc

 

Oanh

Huyền

Tính

Thức

CT vệ sĩ

CN

31/5/2020

Cường A

Tuấn

Hiệu

Nhương   H.Cường

Nhàn

Việt  Thanh

V.Huệ

Khánh

Bình

Hiệu

Đông

Lực

Sáu

Hường

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

PHÒNG KHTH

   

 

 

 

GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

 

(Đã ký)

         

 

 

 

                 
                                 

Hoàng Sỹ Khoa

         

Đoàn Mạnh Huân

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

         
                 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 22 NĂM 2020

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, Điện tim, X. quang

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

25/5/2020

Cường A

Thiện

Cần-H.Cường

Quỳnh

Thân-Thanh

Hương

Vân

Dũng

3

26/5/2020

Huân

Thế Anh

Khôi-Tiến

Thu

Thân-Phong

Đông

Hường

Cảnh

4

27/5/2020

Phụng

Dung

Cần-Nhương

Thanh

Hương-Tùng

Hương

Vân

Dũng

5

28/5/2020

Huân

Linh

Khôi-L.Cường

Quỳnh

Thân-Thanh

Đông

Hường

Cảnh

6

29/5/2020

Cường A

Tuấn

Cần-H.Cường

Luy

Bình B-Tùng

Hương

Vân

Dũng

7

30/5/2020

Phụng

Linh

Khôi-Tiến

Thu

Lực-Thanh

Hương

 

Cảnh

CN

31/5/2020

Huân

Kiều

Cần-L.Cường

Thanh

Hiệu-Tùng

Đông

 

Dũng

           

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

PHÒNG KHTH

     

 

 GIÁM ĐỐC

         

 

(Đã ký)

           

 

     
         

 

       

Hoàng Sỹ Khoa

       

Đoàn Mạnh Huân