LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 21 NĂM 2024

Đăng lúc: 10:29:49 20/05/2024 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   

 

         

 

   

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2024

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

20/5/2024

Hưng

Dung

Cần

L. Cường

Liên

Quỳnh

Huy

L.Hồng

 

Hường

 

Hoa

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

21/5/2024

Khoa

Hoàng

Hương

Thuận

Oanh

Hạnh B

Hạnh

Hiền

 

Hoa

 

Oanh

Sen

 

 

CT vệ sĩ

4

22/5/2024

Phụng

Tuấn

Khôi

H.Cường

Luy

H.Thanh

Huệ

Diệu

 

Nương

Hương

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

23/5/2024

Hưng

Linh B

Thủy

Nhương

Nhàn

Tr.Hạnh

Hồng

Tâm

 

Bình

 

Thảo

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

24/5/2024

Cường A

Liên

Hiệu

L. Cường

Thủy

Hiệp

Hoài

Hiền

 

Lương

 

Hiệu

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

25/5/2024

Khoa

Thiện

Bình B

Thanh
Tiến

Oanh

Hạnh Bquỳnh

Thu

V.Hồng

Hiền
Anh

Hường

Hương
Phong

Linh

Hòa

Trang

CT vệ sĩ

CN

26/5/2024

Phụng

Thế Anh

Hải

Viết
Quỳnh

Luy

Ng.Thanh
H.Thanh

Hiếu

Huyền

Khánh
Quỳnh

Hoa

Mai
Tùng

Đông

Hiệp

Huyền

Thức

CT vệ sĩ

           

 

 

   

Ngày 17 tháng 05 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                   

 

             
             

 

     

 

           

Hoàng Sỹ Khoa

   

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

20/5/2024

Cường A

Linh A

Hoàng-H.Cường

Thanh

Hạnh
Tùng

Hạnh

 

Trang

Dũng

3

21/5/2024

Thiện

Tuấn

Cần-L.cường

Thu - Viết

Thân
Phong

Thân

 

Hường

Cảnh

4

22/5/2024

Cường A

Liên

Hoàng-Tiến

Quỳnh

Tùng

 

 

Vân

Dũng

5

23/5/2024

Thiện

Dung

Cần-L.cường

Thu - Viết

Hạnh
Phong

Hạnh

Hoa

Hường

Cảnh

6

24/5/2024

Thiện

Thế Anh

Cần-Tiến

Luy

Thân
Tùng

Thân

Oanh

Vân

Cảnh

7

25/5/2024

Cường A

Liên

Hoàng-H.Cường

Liên - Viết

 

 

Hoa

 

Cảnh

CN

26/5/2024

Thiện

Linh A

Hoàng-Nhương

Thuận

 

Hạnh

 

 

Cảnh

               

Ngày 17 tháng 05 năm 2024

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa